Giá dầu Brent phục hồi - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục tăng và cố gắng quay trở lại kênh tăng giá trong ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục điều chỉnh giá từ bên dưới, củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu mức 47,60 là mức chính tiếp theo đài.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​sự phá vỡ rõ ràng đến 44,40 và giữ mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng