Giá dầu thô lần đầu đạt mục tiêu - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tạo ra xu hướng tăng giá hơn để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 43,05 và nó xác nhận sự quay trở lại kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, trong khi đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, những yếu tố này hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập ở trên để mở rộng sóng tăng về phía 45,00 như một trạm tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng