Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng đụng độ với trần kháng cự ngang vững chắc ở mức 26,10 và giá cần vượt qua mức này để củng cố cơ hội đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, vì chúng tôi vẫn giữ tổng quan tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức 25,06 và 23,60 để tiếp tục.

Lưu ý rằng các mục tiêu tích cực chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 26,90 và mở rộng lên 29,80 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,50 và kháng cự 27,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng