USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã tiếp tục giao dịch tiêu cực một cách mạnh mẽ để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3200 và chúng tôi tin rằng con đường sẽ rộng mở để đạt được mức giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, khi các mục tiêu tiếp theo đạt đến 1.3112.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 1.3150 đến 1.3300 kháng cự.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm