USDJPY ổn định - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ khi tiếp cận kiểm tra cơ sở hỗ trợ được hình thành trên mức 106,44 sau khi phá vỡ nó trước đó, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu thoát khỏi động lượng tiêu cực, trong khi đường EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 107,68, trong khi sự tiếp tục của nó yêu cầu giữ trên 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 106,00 hỗ trợ và 107,50 kháng cự

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá