Cập nhật giữa ngày cho Bạc 06-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy xu hướng tăng ngay bây giờ để di chuyển khỏi đường xu hướng tăng trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, chờ đến ngày 18,38 để xác nhận tăng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi vào 18.93, Lưu ý rằng EMA50 hỗ trợ sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực do sự ổn định giá trên 17,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 17,85 và mức kháng cự 18,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish