GBPUSD giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ đã hình thành cơ sở hỗ trợ vững chắc chống lại những nỗ lực tiêu cực gần đây của cặp GBPUSD, điều này đã đẩy giá tăng trở lại và từ bỏ kịch bản giảm, để hướng tới tiếp tục xu hướng tăng chính và chuyến thăm dự kiến ​​đến 1.3185 khu vực ban đầu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức tăng nhiều hơn trong ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1,3095 sẽ giúp giảm bớt sứ mệnh đạt được mục tiêu đề xuất, trong khi vi phạm 1,3035 sẽ tác động lên giá để kiểm tra 1.2965 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3170.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng