EURUSD phục hồi nhanh chóng - Phân tích - 13-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua với mức tăng mạnh, nằm trên đường EMA50, để hủy bỏ kịch bản điều chỉnh giảm và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính, trên đường hướng tới 1.1908 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.1737.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1908.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng