Phân tích cuối ngày cho EURUSD 12-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch với sự tích cực rõ ràng là vượt qua đường EMA50 và ổn định trên nó, điều này cho thấy giá đang trên đường lấy lại xu hướng tăng chính và dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất hôm nay, vì việc giữ trên 1,1737 là chìa khóa để xác nhận việc tiếp tục tăng lên 1.1908 là mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi phá vỡ 1.1737 và giao dịch dưới mức đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm điều chỉnh mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.1632.