Coca-Cola lợi nhuận cao hơn - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola tăng trở lại với mức lợi nhuận 0,44%, trong bối cảnh hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, với sự thống trị của xu hướng tăng ngắn hạn, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng 49,72, với điều kiện hỗ trợ 46,15 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng