JPMorgan xuyên thủng đường xu hướng giảm - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của JPMorgan & Chase đã tăng 3,16% trong phiên cuối cùng với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI, đồng thời được phục hồi khi xuyên thủng đường xu hướng giảm trung hạn chính.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng thêm, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng 115,72 được cung cấp.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng