Hewlett-Packard thu hồi lợi nhuận - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Hewlett-Packard giảm 2,16% trong phiên cuối cùng do chốt lời trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng mới, trong bối cảnh xu hướng tăng ngắn hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm vào mức kháng cự đầu tiên tại 20,20, miễn là nó giữ trên 18,32.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng