Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 12-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD lắng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, để giữ áp lực tiêu cực được đề xuất cho ngày hôm nay, chờ kiểm tra mức 0,7000 như một trạm chính tiếp theo, có tính đến việc tiếp tục giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ bên dưới 0,7170, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và đẩy giá tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7020 và 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm