Cập nhật giữa ngày cho Vàng 06-07-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động với sự tích cực nhẹ để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, được thúc đẩy bởi tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, chờ tăng thêm để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1800.00 và kéo dài đến 1850.00, nhắc nhở bạn cần giữ mức 1755,00 để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1760,00 và kháng cự 1800,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish