Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 12-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy giao dịch tích cực và cố gắng quay trở lại kênh tăng giá trong ngày, nhận được sự hỗ trợ tích cực tốt bởi đường EMA50, được thúc đẩy bởi tín hiệu chồng chéo tích cực do stochastic cung cấp, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 47,60, để đạt được nó yêu cầu giữ trên 44,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,50 và kháng cự 46,50.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng