Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 12-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tích cực để quay trở lại kênh tăng giá trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá chính, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp ngay bây giờ bởi stochastic, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để phá vỡ 43,05 và mở đường đi tới 45,00 là mục tiêu chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 41,05 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng