Cập nhật giữa ngày cho Silver 12-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực mạnh mẽ vào sáng nay để phá vỡ mức 25,05 và tiếp cận mức hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá xuất hiện trên cahrt, điều này cho thấy giá đang trên đường đạt được nhiều mức tăng hơn và phục hồi trong giai đoạn sắp tới, và nó cần phải vượt qua 26,90 để xác nhận sự quay trở lại kênh tăng giá chính.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, có cân nhắc rằng việc phá vỡ 25,06 và tiếp theo là 23,60 mức sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá phải chịu thêm thiệt hại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,00 hỗ trợ và 26,90 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng