Cập nhật giữa trưa cho Vàng 12-08-2020


Economy analysis


Giá vàng chạm vào đường hỗ trợ quan trọng 1860,90 và bật lên mạnh mẽ để phá vỡ 1901,80 và dừng lại ở mức điều chỉnh Fibonacci 50%, hiện chuyển thành mức kháng cự tại 1934,68, cho thấy hướng tới tiếp tục xu hướng tăng giá chính sau khi dựa vào kênh tăng giá chính của đường hỗ trợ, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ 1860,90 và giữ dưới nó, lưu ý rằng việc vi phạm 1934,68 là bắt buộc để xác nhận đạt được nhiều mức tăng hơn bắt đầu từ 1967.90 và kéo dài đến 2008.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1960.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng