EURJPY đang chờ động lực bổ sung - Phân tích - 12-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã lặp lại dao động đi ngang ngày hôm qua để giữ sự ổn định tích cực trong kênh tăng giá, bên cạnh việc di chuyển khỏi mức hỗ trợ ban đầu 124,50 để tăng cơ hội ghi nhận các mục tiêu bổ sung trong giai đoạn gần và trung hạn.

Đạt được điều này đòi hỏi động lực tích cực mới để thoát khỏi sự thống trị của xu hướng đi ngang tạm thời bằng cách tăng về mức 126,00 ban đầu, trong khi việc vượt qua rào cản này có thể mở rộng giao dịch lên 127,15 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,50 đến 126,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng