GBPJPY đầu hàng trước sự ổn định của rào cản - Phân tích - 12-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã tiếp cận ngưỡng cản 139,65 vào ngày hôm qua, để tiếp tục hình thành trở ngại rõ ràng chống lại nỗ lực tiếp tục cuộc tấn công tăng giá và hình thành dao động đi ngang tạm thời bằng cách giải quyết gần mức 139,00.

Chúng tôi kỳ vọng di chuyển giữa ngưỡng cản hiện tại và đường hỗ trợ ban đầu 137,65, lưu ý rằng việc thành công phá vỡ rào cản hiện tại sẽ cho phép giá ghi nhận các mục tiêu tích cực hơn có thể bắt đầu ở mức 140,80, tiếp theo là 142,35 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,00 đến 139,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang