Giá đồng lặp lại áp lực lên vùng hỗ trợ - Phân tích - 12-8-2020


Economy analysis


Giá đồng mất đà tích cực sau khi thoát ra khỏi vùng quá mua, để giảm về phía đường hỗ trợ 2,7700, nhắc nhở bạn rằng kịch bản sắp tới phụ thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ hiện tại, hy vọng sẽ làm mới các nỗ lực tăng giá có thể nhắm mục tiêu 2,8600 và mức 3,0000.

Mặt khác, việc đối mặt với áp lực tiêu cực liên tục và việc thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ hủy bỏ tổng quan tích cực và buộc giá phải chịu một số lỗ bằng cách giảm xuống mức 2,6500 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,7700 đến 2,8600

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng