USDCHF tiếp tục tăng - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF cho thấy giao dịch tích cực mới hiện tại để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9213, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 0,9262, tiếp theo là mức 0,9310 như tiếp theo các trạm tích cực.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động với điều kiện giá ổn định trên 0,9153.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9130 và kháng cự 0,9260.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng