AUDUSD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với mức tiêu cực rõ ràng hiện phá vỡ mức 0,7125 và giảm xuống dưới mức đó, điều này khiến giá chuyển sang giảm trong các phiên sắp tới, để hướng tới mức 0,7000 như mục tiêu tiêu cực đầu tiên.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi giá vượt qua được 0,7170 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 0,7020 và 0,7170

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm