Giá dầu thô có động lực tích cực - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 mang giá giảm nhiều hơn, trong khi stochastic hiện đang đi vào vùng quá bán.

< p> Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng tăng của mình, mục tiêu 43,05, tiếp theo là 45,00 như các trạm chính tiếp theo, trong khi để đạt được chúng yêu cầu giữ trên 41,05.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng