EURUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 12-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục áp lực tiêu cực để phá vỡ mức 1.1737 và lắng xuống dưới mức đó, mở đường cho sự điều chỉnh giảm giá hơn trong các phiên sắp tới, trên đường đi đến mức 1.1632, đại diện cho mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% cho sự gia tăng từ 1.1185 đến 1.1908.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm được đề xuất phụ thuộc vào ổn định giá dưới 1.1737.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1630 và kháng cự 1.1800.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm