Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 06-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giải quyết trên mức 1.1270, nhưng như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần giữ ở mức đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, giữ cho kịch bản đi ngang hợp lệ cho đến bây giờ, đặc biệt là stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực có thể khiến giá giảm trở lại.

Để xem xét chi tiết về các mức chính và các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1200 hỗ trợ đến 1.1370 kháng cự.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Sideways