Cập nhật: Giá bạc giảm mạnh


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với những khoản lỗ mạnh để thành công chạm mục tiêu tiêu cực của chúng tôi được đề xuất trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi ở mức 26,20, cung cấp các giao dịch tiêu cực hơn để gợi ý mở đường để mở rộng sóng giảm trong ngắn hạn, lưu ý rằng đóng nến hàng ngày bên dưới mức được đề cập sẽ đẩy giá lên 25,05 như một trạm tiếp theo, trong khi giữ ở trên nó sẽ khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi mà mục tiêu kiểm tra 27,40 khu vực ban đầu.