Phân tích cuối ngày cho Vàng 11-08-2020


Economy analysis


Giá vàng chịu thêm tổn thất, vì nó đã phá vỡ 1967,90 và chạm 1934,86 trực tiếp như dự kiến, và cơ hội có vẻ hợp lệ để vượt qua mức này và mở rộng sóng giảm điều chỉnh để đạt tới 1901,08 trong các phiên sắp tới, khiến xu hướng giảm cho thấy trừ khi giá đã cố gắng phục hồi để phá vỡ mức 1967.90 và giữ ở trên nó.