Phân tích cuối ngày cho EURUSD 11-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD quay trở lại giảm sau khi thử nghiệm rào cản 1.1800, để hướng tới thử nghiệm mới lên mức 1.1737, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì lặp lại áp lực trên mức này sẽ hỗ trợ cơ hội phá vỡ nó và mở đường cho nhắm mục tiêu điều chỉnh tiếp theo đạt 1.1632, trong khi giữ vững trước áp lực tiêu cực hiện tại sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.1908.