General Motors nhận được sự hỗ trợ tích cực - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã tăng 4,72% trong phiên vừa qua trong khi rũ bỏ áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, khi nó giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng 31,60, miễn là nó giữ trên 27,05.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng