Goldman Sachs rũ bỏ áp lực tiêu cực - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Goldman Sachs đã tăng 0,53% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với các tín hiệu tích cực từ RSI, khi nó rũ bỏ áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 221,81, miễn là mức hỗ trợ 193,67 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng