Home Depot đạt mức cao kỷ lục - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Home Depot tiếp tục tăng trong các mức trong ngày, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế, đồng thời giải tỏa bão hòa mua quá mức từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng thêm, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 305,00, đặc biệt nếu vùng kháng cự 275,72 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng