Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 11-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD hiện dao động tại đường hỗ trợ của kênh tăng chính, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 0,7290, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7125 để tiếp tục mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7125 và 0,7240

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng