EURJPY bắt đầu tăng - Phân tích - 6-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã tận dụng sức mạnh của đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 120,55 để nhận thấy sự tăng giá mạnh gần đây và ghi nhận mức 121,50, trong khi áp lực tích cực liên tục sẽ tăng cơ hội di chuyển tới các mục tiêu chính khoảng 121,80 và 122,50 .

Biểu đồ trên cho thấy thu thập thông tin ngẫu nhiên về đường hỗ trợ của kênh tăng để tăng sức mạnh và xác nhận chặn giá trong phạm vi tăng cho đến khi đạt đến các trạm tích cực được đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,20 đến 122,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish