Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 11-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent bình tĩnh tăng lên và tiếp tục di chuyển bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi nhận được hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 47,60, đồng thời đạt được nó yêu cầu giữ trên 44,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng