Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 11-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục tăng tích cực để tiếp cận dần từ mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 43,05, chờ đợi tăng nhiều hơn để phá vỡ mức này và mở đường để hướng tới 45,00 như một trạm chính tiếp theo.

Nhìn chung, xu hướng tăng sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 41,05, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>