Cập nhật giữa trưa cho Silver 11-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 28,70 mạnh mẽ và chịu lỗ rõ ràng hiện đang trên đường kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính tại 26,20, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 27,35 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới, trong khi giá cần bước lên trên 28,90 để lấy lại đà tăng chính của nó một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và kháng cự 28,90.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm trong thời gian còn lại của ngày