Cập nhật giữa trưa cho Vàng 11-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 2008.80 và hướng tới kiểm tra mức điều chỉnh tiếp theo là 1967.90, khiến xu hướng giảm được đề xuất trong phần còn lại của ngày, do đó chúng ta cần theo dõi hành vi giá khi đạt đến mức đã đề cập , vì việc phá vỡ nó sẽ mở rộng sóng giảm điều chỉnh để đạt đến mức 1934,85 trực tiếp, trong khi việc giữ vững trước áp lực tiêu cực hiện tại là chìa khóa để lấy lại xu hướng tăng và kiểm tra 2008,80 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1967.90 và kháng cự 2010.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm trong thời gian còn lại của ngày