Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 11-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch tích cực ngay bây giờ để tiếp cận ngưỡng 1.3100, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian còn lại trong ngày, nhắc bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.3185, lưu ý rằng vi phạm 1.3105 sẽ giảm bớt nhiệm vụ tiếp tục tăng, trong khi giữ trên 1.2965 là bắt buộc để tiếp tục xu hướng tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3185.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng