Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 11-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cung cấp giao dịch tích cực ngay bây giờ để di chuyển khỏi mức 1,1737, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi nhắm mục tiêu 1,1850 theo sau là mức 1,1908 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tích cực củng cố kỳ vọng của Tiếp tục đà tăng trong thời gian còn lại trong ngày, trong khi giữ trên 1.1737 cho thấy điều kiện chính để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1850 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng