EURJPY có xu hướng đổi mới tính tích cực - Phân tích - 11-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY bắt đầu có động lượng tích cực mới khi các cuộc biểu tình ngẫu nhiên hướng tới mức 50, để giữ sự ổn định của nó trên mức hỗ trợ ban đầu 124,50, đồng thời, sự ổn định chính trong kênh tăng giá củng cố tổng quan về xu hướng tăng giá để tiếp tục chờ đợi để ghi nhận mức tích cực các mục tiêu xung quanh 125,30 và 126,00.

Chúng tôi nhắc bạn rằng cố gắng thu thập thông tin xuống dưới mức hỗ trợ ban đầu và giữ ở dưới mức đó sẽ trì hoãn cuộc tấn công tăng giá và buộc giá hình thành sự phục hồi theo hướng giảm giá. kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 123,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 124,50 và 126,00

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng