Không có tin tức nào cho GBPJPY - Phân tích - 11-8-2020


Economy analysis


Bất chấp sự ổn định của cặp GBPJPY trong kênh tăng giá, nó vẫn tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang do sự ổn định của mức kháng cự 139,65 và hỗ trợ ban đầu 137,65.

Việc tiếp tục nỗ lực tăng giá cần mạnh mẽ động lượng tích cực cho phép nó phá vỡ ngưỡng kháng cự đã đề cập để mở đường ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể mở rộng lên 140,80 và 142,35, trong khi chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất dao động đi ngang tạm thời và chờ vượt qua một trong các mức đã đề cập ở trên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,00 đến 139,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang