Bạch kim lặp lại những nỗ lực tăng giá - Phân tích - 11-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim ghi nhận mức 1009,00 ngày hôm qua bị ảnh hưởng bởi áp lực tích cực thường xuyên được cung cấp bởi các chỉ báo chính, lưu ý rằng việc giá liên tục hợp nhất trên 915,00 cho phép chúng tôi đề xuất thêm các nỗ lực tăng giá có thể nhắm đến các mức 1040,00 và 1105,00 trong giai đoạn sắp tới.

Ngoài ra, mức dao động trung bình động 55 dưới mức hỗ trợ ban đầu 915,00 xác nhận việc chặn giá trong phạm vi tăng giá, để tăng cơ hội đạt được các trạm tích cực bổ sung được đề xuất.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 1040,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng