AUDUSD dựa vào hỗ trợ - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực ngay bây giờ, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi hợp lệ và hoạt động, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ hướng tới 0,7290 như một trạm chính tiếp theo.

< p>

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7125 sẽ tác động lên giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trước khi quay đầu tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7125 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng