Giá dầu Brent ổn định - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ để giải quyết trên mức 45,00 đô la, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để hướng tới 47,60, thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 44,40 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 44,00 hỗ trợ và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng