Giá bạc phá vỡ ngưỡng kháng cự - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ đường kháng cự trong ngày của kênh giảm giá và nằm trên đường đó, để hoàn thành việc hình thành mô hình cờ tăng hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng giá chính, trên đường đến thăm ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá chính, hiện tại ở mức 30,60, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của làn sóng tăng giá.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 28,70 sẽ thúc đẩy giá giảm trở lại và hướng tới 27,35 và có thể mở rộng đến khu vực 26,20 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 28,30 và kháng cự 30,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng