USDCAD quay trở lại đà giảm - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã ổn định dưới 1,3362, điều này kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm, chủ yếu nhắm mục tiêu đến 1,3200 khu vực, lưu ý rằng việc di chuyển xuống dưới đường EMA50 hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.3362 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.3250 hỗ trợ và kháng cự 1.3400.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm