USDJPY kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY kiểm tra đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ và giữ sự ổn định của nó ở trên nó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi có giá trị trong giai đoạn sắp tới, chờ hướng tới 105,20 như một trạm chính đầu tiên.

Lưu ý rằng việc phá vỡ 105,75 sẽ làm giảm nhiệm vụ đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi giữ dưới mức 106,44 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục giảm dự kiến.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,20 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm