GBPUSD giữ sự ổn định tích cực - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


EMA50 đã quản lý để hình thành cơ sở hỗ trợ tốt so với cặp GBPUSD, để bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực ngay bây giờ, trên đường hướng tới 1.3185, đại diện cho mục tiêu chính đầu tiên của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của các điều kiện sóng tăng đang giữ trên 1.2965.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3185.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng