EURUSD tác động lên sự hỗ trợ - Phân tích - 11-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cố gắng phá vỡ mức 1.1737 vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay nhưng nó quay trở lại để di chuyển trên mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực cho đến bây giờ, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tích cực được cung cấp bởi stochastic, đang chờ hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi. ở mức 1,1850, tiếp theo là 1,1908.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc phá vỡ 1,1737 và giữ dưới mức đó sẽ tác động lên giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1,1632 trước bất kỳ cố gắng tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1850.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá